Planet Lens (Kyoto)Artist: Tomoyuki Koseko
2022, FabCafe Kyoto

OTHER WORKS